GÜLÜMSEYİN, ÇEKİYORUZ
KAZANDIRIYORUZ.

Daylong’la Güneşin Mutlu Yüzü’nü dünyanın dört bir köşesinde yaşamaya ne dersin?

Hemen gülümseyen fotoğrafını çek, paylaş. Bak neler olacak?

DEVAM ET
VİDEOYU GEÇ
VİDEOYU GEÇ

KATILIM KOŞULLARI

www.gunesinmutluyuzu.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan kampanya 01/04/2017 - 30/09/2017 tarihleri arasında EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Tüketiciler www.gunesinmutluyuzu.com adresinden, aldıkları ürünün içerisinden çıkan kazı kazan kodunu siteye girip projeye katılım gösterebilirler.

Katılımcılar www.gunesinmutluyuzu.com ‘a girip aldıkları Daylong ürün ailesi içerisinden çıkan kazı kazan kodu ile yarışmaya katılabilirler. Kazananlar çekiliş ile belirlenecektir. Kullandıkları akıllı cihazıları sayesinde gülümseyen fotoğrafını çekip kendileri için özel olarak üretilecek olan videoları sosyal medya kanalları üzerinden paylaşabilirler. Kod girişi ile katılım gösteren kullanıcılara yukarıda belirtilen tarihler aralığında her ay çekiliş ile 10 kişiye Daylong hediye kiti verilecektir.

Bir kişi birden fazla ürün kodu ile katılım gösterebilir. Birden fazla kazanma şansı yakalayabilir. Katılımcı uygulamayı kabul ettiğinde, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'nin kullanıcıların ad, soyad, mail adresi ve profil fotoğrafından oluşan kişisel verilerinin saklanmasına ve bu verilerin uygulama ile sınırlı kullanım hakkına sahip olduğunu kabul etmiş sayılır. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., tutulan kişisel verileri, kampanya uygulamasının gereklilikleriyle sınırlı olmak üzere 3 kişilerle paylaşabilir. Kişisel verilerin saklanmasından PH Reklam ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sorumludur. Katılımcı, Veri Sorumlusuna başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,27
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir .
Kampanya katılım formundaki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gereklidir. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir.

Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, projeye katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle başvurular geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler.

Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir.

Katılımda sunulan, katılımcının kişisel bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. katılımcının e-posta adresine ürün pazarlama bilgileri gönderme ve kampanya kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarına EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkına sahiptir. Katılımcılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş ’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

www.gunesinmutluyuzu.com sitesindeki yarışmaya tüm tüketiciler katılım gösterebilir.

18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.

Kampanyaya EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve PH REKLAM VE DANISMANLIK SAN. TIC. A.Ş. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Yarışmaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.

Yarışmaya ürün alan tüketiciler, aldıkları her ürün başına sadece 1(bir) kere kazanama hakkına sahip olabilirler. Birden fazla ürün birden fazla kazanma şansı demektir. Kod ile katılan tüketiciler aynı zamanda kodsuz olarak da projeye katılım gösterebilirler.

Kodsuz katılımcılar yarışmaya katılım gösterebilir ancak ödüllendirme mekanizmasından yararlanamazlar.

Yarışma neticesinde kazananların, isimlerinin Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş sayfası aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar. Kazananlar, kampanya tarihleri her ayın kazananları takip eden ayın 1. haftasında www.facebook.com/DaylongTurkiye sayfası üzerinden duyurulacaktır.

Kampanyaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş sorumlu değildir.

Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş’nin her türlü kayıtları esas alınacaktır.

Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından yapılacaktır. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

Koşullar ve Kurallar'ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir.

Katılımcıların kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. tarafından yapılacaktır.

Koşullar ve Kurallar'ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Proje kurgusu gereği MPİ ‘ya dahil değildir.

Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez.

İkramiyeye konu olan eşya ve-veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenebilmektedir.

Kampanya ile ilgili çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.